Show simple item record

dc.contributor.authorBakke, Linn Helene
dc.contributor.authorFosshaugen, Renate Amalie
dc.date.accessioned2016-01-29T13:21:26Z
dc.date.available2016-01-29T13:21:26Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2375366
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn: Depresjon er et utbredt og alvorlig problem blant slagpasienter. Depresjon rammer 20 - 40 % av pasienter med hjerneslag. Hjerneslag vil ha en økning på 50 % i årene som kommer grunnet den økende andelen eldre, samt hvis foreygging ikke blir mer effektivt. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan sykepleier kan identifisere depresjon etter hjerneslag, samt hvilke rolle sykepleier har i forebygging av depresjon. Metode: Dette er en litteraturstudie hvor det er foretatt søk i databaser som: Cinahl, SweMed+, Ovid Nursing Database og Embase og Google Scholar, i tiden 17.10 – 21.11.2015. Søkeord: Post stroke depression, stroke, health related quality of life, nursing, recovery, hope, rehabilitation, early depressive symptoms. Resultat: Det er flere ulike faktorer som kan påvirke depresjon etter hjerneslag. Det viser seg at informasjonen som blir gitt til pasientene er mangelfull. Sykepleier må forsøke å få pasientene til å gjenvinne håp for fremtiden, noe som vil kunne bidra til å øke livskvaliteten hos den enkelte pasient. For å identifisere depresjon er man avhengig av å benytte ulike kartleggingsverktøy, tilpasset den enkelte. Konklusjon: For å identifisere depresjon etter hjerneslag er det viktig med grundige observasjoner i tilegg til bruk av kartleggingsverktøy. Identifisering på et tidlig stadium er viktig for å kunne iverksette forebyggende tiltak. Sykepleiers kompetanse har en sentral rolle for å forebygge depressive symptomer, både i akuttfasen og senere i forløpet etter hjerneslaget. Håp, tilstrekkelig informasjon og tillit mellom sykepleier og pasient er viktig for forebygging av depresjon.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Background: Depression is a widspread and serious problem among stroke patients. 20 to 40% of these patients are affected by depressions. There will be a 50 % increase of strokes if prevention does not become more effective, the main cause of this is due to the increasing proportion of elderly. Purpose: The purpose of this study has been to investigate how nurses can identify depressions after a stroke, and what role nurses have in the prevention of depressions. Methods: This is a literature study, searches have been carried out in databases such as: Cinahl, SweMed+, Ovid Nursing Database, Embase and Google Scholar. Time-period: 17.11-21.11.2015. Keywords: Post stroke depression, stroke, health related quality of life, nursing, recovery, hope, rehabilitation, early depressive symptoms. Results: There are numerous different factors that can affect depression after stroke. The information provided to the patient is not sufficient. Nurses should attempt to help the the patients regain hope for the future, which again will help improve quality of life. The nurses are dependent on utilizing various surveillance tools to identify the depression and find which is best suited for each individual patient. Conclusion: To identify depression after a stroke it is important to utilize the correct surveillance tools and have good observations of the patient. Identification at an early stage is important in order to initiate preventive measures. The nurses competence plays a key role in preventing depressive symptoms, both in the acute phase and later on after the stroke. Hope, sufficient information, confidence and trust between nurse and patient is important for the prevention of depression.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectdepresjonnb_NO
dc.subjecthjerneslagnb_NO
dc.titleHvordan kan sykepleiere identifisere og forebygge depresjon etter hjerneslag?nb_NO
dc.title.alternativeHow nurses can identify and prevent depression after stroke?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record