Show simple item record

dc.contributor.authorSæther, Stig Arve
dc.contributor.authorIngebrigtsen, Jan Erik
dc.date.accessioned2015-12-03T10:02:06Z
dc.date.accessioned2015-12-10T14:57:13Z
dc.date.available2015-12-03T10:02:06Z
dc.date.available2015-12-10T14:57:13Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citation24 p. NTNU samfunnsforskning as, 2006nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2367513
dc.description.abstractI denne undersøkelsen studeres utøvernes fysiske aktivitetsnivå i organisert idrett. Utvalget består av jenter og gutter i alderen 9 til 17 år. Utøverne er fordelt på 10 treningsgrupper i fire idrettsgrener. Det er gjennomført 283 målinger på 29 treninger. Data er innsamlet ved at utøverne hadde på seg akselerometer gjennom treningene. Resultatene viser et høyt aktivitetsnivå på treningene. Enkelte av trenerne mente at utøverne var noe mer aktiv på de treningene vi observerte, sammenlignet på andre treninger. Dataene viser store individuelle forskjeller i aktivitetsnivået. Dette skyldes flere forhold som; utøverne er i ulik form, alle viser ikke lik stor innsats (i forhold til egen form), ulike tekniske forutsetninger for å være aktiv og ulik forståelse av hva som skal vektlegges mest i de ulike øvelsene. Det er ikke riktig å sammenligne aktivitetsnivået mellom ulike idretter og ulike treningsgrupper. For det første vektlegges ikke den fysiske delen av treningen like mye i alle idretter og treningsgrupper. For det andre gir ikke akselrometeret like godt bilde på den fysiske arbeidsbelastningen ved alle typer aktivitet. I aktiviteter hvor utøverne har jevn hastighet (eks. ski og lengre løp) gir akselometeret mindre utslag enn i aktiviteter med retnings- og hastighetsendringer (eks. fotball og håndball). Med tanke på utøvernes fysiske form og idrettslige prestasjoner i de fleste idretter, er det viktig at en finner det riktige fysiske aktivitetsnivået på treningene. Disse resultatene bidrar til mer kunnskap om hvordan ulike former for trening påvirker utøvernes aktivitetsnivå. Resultatene viser også behov for å tilpasse treningene til den enkelte utøver – det er store variasjoner i en treningsgruppe. Etter hvert håper vi at en i dette prosjektet får anledning til å se nærmere på sammenheng mellom utøvernes ferdighetsutvikling og den fysiske aktiviteten på treningene. I den sammenheng er det viktig å være oppmerksom på at for sterkt fokus på intensitet kan ha utilsiktede virkninger.nb_NO
dc.publisherNTNU samfunnsforskning ASnb_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport;3
dc.relation.urihttp://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Fysisk-aktivitet-innenfor-et-idrettslag.aspx
dc.relation.urihttp://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Fysisk-aktivitet-innenfor-et-idrettslag.aspx
dc.titleFysisk aktivitet i barne- og ungdomsidrettennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-12-03T10:02:06Z
dc.identifier.cristin319730


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record