Show simple item record

dc.contributor.authorHildfrid, Brataas
dc.contributor.authorAud, Moe
dc.date.accessioned2015-11-09T08:12:36Z
dc.date.available2015-11-09T08:12:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-8340-016-8
dc.identifier.issn1892-705X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2359659
dc.description.abstractRapporten omhandler planlegging og innføring av hverdagsrehabilitering i Stjørdal kommune. Hverdagsrehabilitering (restorative home care) ble etablert med tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, omsorgsarbeidere med videreutdanning i rehabilitering og sykepleier, samt prosjektleder som er fysioterapeut. Rehabiliteringsmodellen ble planlagt av teamet og innført i en sone i kommunens helsetjenester. Rapporten omhandler forskning på prosjektet. Som grunnlag for videre utvikling og bruk av rehabiliteringsmodellen i Stjørdal kommune; «Stjørdalsmodellen for hverdagsrehabilitering», ble det stilt tre spørsmål om ansattes erfaringer: A. Hvilke utfordringer og mulige nye løsninger på pasientsentrert samarbeid erfarer teamet i oppstartsfasen av prosjektet? B. Hvilke utfordringer og muligheter erfarer rehabiliteringsteamet med arbeidsmodellen etter en innledende utprøvingsperiode på 2 måneder? C. Hvilke erfaringer har teamet etter ytterligere halvårig utprøving av Stjørdalsmodellen for hverdagsrehabilitering? Et spørsmål dreide seg om suksessfaktorer og utfordringer ved oppleggets funksjonalitet: D. Hvilken funksjonalitet gir rehabiliteringsmodellen internt i teamet, i samarbeid med hjemmetjenesten og med andre aktuelle samarbeidsparter?nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSenter for omsorgsforskning, rapportserie; 8/15nb_NO
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.titleHverdagsrehabilitering: pilotstudie om teambasert planlegging og innføring av Stjørdalsmodellennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal