Show simple item record

dc.contributor.authorHøstad, Therese Rinnan
dc.date.accessioned2015-10-30T11:32:46Z
dc.date.available2015-10-30T11:32:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358730
dc.description.abstractDenne studien tar for seg beslutningsprosessen rundt lokalisering av NTNU og hvordan vi kan forstå den i lys av de ulike beslutningsmodellene; den rasjonelle modellen, forhandlingsmodellen og garbage-can modellen. Mer spesifikt ser den nærmere på forholdet mellom aktører og interesser som påvirker NTNU i slike beslutningsprosesser, og hvordan prosessen er organisert og kan kjennetegnes i forhold til ulike aktører, interesser og perspektiver. Studien omfatter tidsrommet fra 2005 fram til 2015, med hovedvekt på prosessen fra 2012. Selve prosessen er delt inn i fire faser, der hver av fasene beskriver hendelser og forløpet i forbindelse med arbeidet om å få vedtatt lokalisering av NTNU. Dette er en kvalitativ studie basert på semistrukturerte intervju og dokumentanalyse. Det teoretiske rammeverket kan oppsummeres med informasjon som forståelsen av den rasjonelle modellen. Interesser er det man forhandler med i forhandlingsmodellen, og garbage-can modellen er i stor grad situasjonsbetinget. Studien viser at denne beslutningsprosessen representerer ulike nivå av interesser for hvordan lokaliseringen av NTNU skal bli. Det er interessene NTNU selv har, Trondheim kommune som kunnskapsby i et byutviklingsperspektiv, samt en statlig og nasjonal kunnskapsproduserende institusjon. Utfordringen ligger i å ivareta alles interesser for å få gjennomført en beslutning. Beslutningsmyndigheten ligger sentralt i denne prosessen, og selv om man har mange utredninger som involverer mange aktører så vil det tilslutt være regjeringen som tar avgjørelsen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleNTNU 24/7? En kvalitativ studie av beslutningsprosessen rundt lokalisering av NTNUnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record