Show simple item record

dc.contributor.authorBolsø, Ingrid
dc.date.accessioned2015-10-30T10:12:13Z
dc.date.available2015-10-30T10:12:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358708
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan norske landslagshoppere ser på vind- og avsatssystemet i hopp og kombinert. Systemet ble innført i verdenscupen sommeren 2009 med FIS sine argumenter om en mer rettferdig, sikker og kommersiell attraktiv konkurranseramme. I denne oppgaven ser jeg nærmere på hvordan utøverne selv oppfatter dette systemet. Min overordnede problemstilling for oppgaven er: Hvordan oppfatter utøverne vind- og avsatssystemet i lys av sportifisering og kommersialisering? I tillegg til den overordnede problemstillingen formulerte jeg tre mer spesifikke forskningsspørsmål: 1. Hvordan opplever utøverne konkurranserettferdigheten, og hvilke faktorer påvirker denne rettferdigheten? 2. Hvilket syn har utøverne på den makten som kommersielle aktører innehar, og hvordan føler de denne makten påvirker relasjonen mellom skihopping og publikum? 3. Hvordan forstår utøverne rasjonaliteten i skihopping i lys av vind- og avsatssystemet? Til å belyse forskningsspørsmålene brukte jeg begrepene sportifisering og kommersialisering. Begge begrepene tar sikte på å fange inn sosiale prosesser, og de skal i hovedsak tjene som et hjelpemiddel når det kommer til på forstå og forklare betydningen av det informantene sier. For å finne svar på disse forskningsspørsmålene intervjuet jeg syv utøvere på landslagsnivå, hvorav fem var skihoppere og to var kombinertløpere. Analysen i denne oppgaven viser at utøverne generelt sett er enige om at det begynner å bli ganske rettferdig i konkurranser hvor det er rolige forhold, og hvor det er liten variasjon på vindforholdene. I konkurranser hvor det er mye vind, store variasjoner og/eller sidevind, kompenserer ikke systemet på en god nok måte. Utøverne er også litt usikre på hvorvidt man skal fjerne klimatiske tilfeldigheter som vind, ettersom de mener litt av sjarmen i skihopping er knyttet til dimensjoner av flaks og uflaks. Videre viser analysen av utøverne ikke har ingen store problemer med å tilpasse seg kommersielle aktører som TV og sponsorer. Det virker som at de er klar over at man må belage seg på å gjøre endringer for å tilpasse seg TV, sponsorer og andre aktører. De nevner selv dette med sendetider, og at det foregår en kamp mellom de ulike vinteridrettene om å komme på TV. Utøverne mener den viktigste makten som kommersielle aktører har, er den makten som media og TV har når det gjelder å formidle v vind- og avsatssystemet ut til publikum. Det er denne makten de mener påvirker relasjonen mellom skihopping og publikum mest. Alle utøverne mener at kommentatorene ikke klarer å formidle systemet på en fornuftig måte til de som sitter og ser på, og at dette påvirker det synet som publikum får til systemet og skihopping som helhet. Til slutt viser analysen at utøverne først og fremst forstår vind- og avsatssystemet som et middel for å gjennomføre flere konkurranser og få flere tellende resultatlister, og de mener at systemet fungerer på en rasjonell måte når det kommer til dette. De er enige om at mange konkurranser de siste årene ikke hadde blitt gjennomført, hvis det ikke hadde vært for systemet. I tillegg fungerer systemet som et middel for å kontrollere været, eller de klimatiske tilfeldighetene, og skal på denne måten skape en mer rettferdig konkurranseramme.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleDa man begynte å leke Gud i en utendørsidrett : en studie av norske landslagshopperes holdninger til vind- og avsatssystemet i hopp og kombinertnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record