Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRøstad, Kent
dc.date.accessioned2015-10-29T09:04:00Z
dc.date.available2015-10-29T09:04:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358442
dc.description.abstractFestivalfeltet er noe som mange har et forhold til, men det som skjer bak kulissene er ukjent for de fleste. I denne studien ønsker jeg å si noe om hva som kjennetegner festivalledelse, og hvilke utfordringer aktører i dette feltet møter. Det empiriske materialet er generert gjennom seks semistrukturerte dybdeintervju med tidligere og nåværende ledende aktører i festivalfeltet, derav det ene ble gjennomført via telefon, og jeg har tilnærmet meg det empiriske materialet med stegvis-deduktiv induktiv metode. Det teoretiske rammeverket består av teorier som omhandler konflikt innen teori, karisma, risiko, profesjonalisering og kreativitet. Mine funn er at festivalledelse og feltet som helhet kjennetegnes ved en dualitet mellom den kunstneriske og den administrative siden der det kortsiktige og det langsiktige perspektivet kan ha ulikt fokus som kan bidra til konflikt, og at kunnskap og kompetanse må gjøres tilgjengelig slik at festivalen ikke blir avhengig av enkeltindivider. Samtidig er det denne dualiteten som er festivalens styrke om man evner å finne en balanse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleFra entusiasme til administrasjon : en kvalitativ studie av ledelse innen musikkfestivalernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel