Show simple item record

dc.contributor.authorBerntzen, Christine Holm
dc.date.accessioned2015-10-28T11:29:46Z
dc.date.available2015-10-28T11:29:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358287
dc.description.abstractI 2004 la regjeringen Stoltenberg II frem Kulturløftet I, en felles rødgrønn kulturpolitisk plattform hvis hovedbudskap var målsettingen om at 1 prosent av statsbudsjettet skulle gå til kulturformål. Målet med denne oppgaven er å identifisere hvilke faktorer som spiller inn i utdelingen av midler til kultur og idrett i Kristiansund kommune, og gjennom det, finne ut om Kulturløftene har hatt en effekt på dette. For å svare på dette spørsmålet har jeg valgt problemstillingene. Er det en skjevfordeling av kultur- og idrettsmidler i kommunen? Og om dette er tilfelle: Hvilke faktorer i tildelingsprosessen skyldes denne skjevfordelingen? Funnene i denne oppgaven viser at selv om regjeringen nådde målet om 1 prosent i 2014, virker ikke Kulturløftet å ha hatt noen innvirkning på utdelingen av kultur- og idrettsmidler i Kristiansund kommune. Kommuneregnskapene viser en satsning på spissing av kultur, gjennom flaggskip som opera og festivaler, og breddesatsning i idretten. Breddekulturen – den kulturelle grunnmuren i kommunen forvitrer. Oppgaven legger frem uklare rammeverk og ansvarskjeder i policyutformingen, manglende samordning mellom forvaltningsnivåene og målgruppepåvirkning som mulige faktorer for mangelen på resultater. Bakkebyråkratene uttaler at de føler et større press på å tilfredsstille behovene til kultur- og idrettsaktørene som søker om tilskudd, enn til politikerne i Oslo som utformet policyen. Vi ser også forskjellig atferd mellom kultur- og idrettsaktører i kommunen. Det etterlyses flere som kan stå på barrikadene for kulturen, mens idrettsaktørene jobber aktivt opp mot lokalpolitikere og saksbehandlere for å få gjennomslag for sine ønsker. Idretten virker også i større grad å være organisert og ha en større støtte hos lokalbefolkningen enn kulturen. Verken kommuneregnskapene eller informantene viser tegn på at Kulturløftene har hatt en innvirkning på utdelingen av tilskudd i Kristiansund. Det stilles spørsmål ved om Kulturløftene rett og slett ikke var relevant i forhold til behovene kultur- og idretten i Kristiansund står overfor.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleKulturløftene - realitet eller ønskedrøm?: en prosessanalyse av utdelingen av tilskudd til kukltur og idrett i Kristiansund kommunenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record