Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEriksen, Stein Arne
dc.date.accessioned2015-10-26T13:34:18Z
dc.date.available2015-10-26T13:34:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358010
dc.description.abstractMed bakgrunn i at gjennomføring av tilstandsanalyser anses som et av de viktigste virkemidlene for tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner og vedlikeholdsstrategier, har jeg stilt spørsmålet om det er variabilitet ved fastsettelse av tilstandsgrader i visuelle tilstandsanalyser. Spørsmålene er rettet mot fastsettelsen av tilstandsgradene TG 1 og TG 2 som utgjør hovedskille mellom god og dårlig tilstand. Et hovedskille av betydning for de prioriteringer og beslutninger som gjøres i forbindelse med vedlikeholdsplanlegging NS 3424 Tilstandsanalyser for byggverk ble utgitt i 1995 og revidert i 2012. Derfor har også endringer ved revisjonen vært gjenstand undersøkelsen. Formålet var å finne ut om det er variabilitet ved fastsettelse av tilstandsgrader etter NS 3424, og om resultatet av undersøkelsen skal kunne bidra til økt kunnskap for oppdragsgivere og utførere. Metodene som er benyttet er litteraturgjennomgang og kvalitativ metode ved intervjuer av to ulike grupper informanter. Resultatene fra litteratur og intervjuer har vært grunnlaget for sammenligning og diskusjon. Studier gjennomgått i litteraturdelen viser at det er variabilitet i tilstandsanalyser basert på visuelle observasjoner og at det skyldes grader av subjektivitet i oppfatninger hos de som utfører tilstandsanalyser. Intervjuer med brukere av standarden viser at gjennomføring av tilstandsanalyser kan føre til variabilitet når vurderinger av tilstand skal gjøres. Svarene jeg får under forskningsspørsmålene viser at det er forhold i- og ved bruken av NS 3424 som påvirker variabiliteten i tilstandsanalysen i varierende grad når den er basert på analysenivå 1 og visuelle undersøkelser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleVariabilitet knyttet til fastsettelse av tilstandsgrader i tilstandsanalyser for byggverknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel