Show simple item record

dc.contributor.authorHestnes, Arne Kristian
dc.date.accessioned2015-10-16T07:00:34Z
dc.date.available2015-10-16T07:00:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2356270
dc.description.abstractMasteroppgavens problemstilling tar utgangspunkt i hvordan ledere av universitetsinstitutter utformer og fyller instituttlederrollen, og hva som påvirker rolledannelsen. Universitets- og høgskolesektoren har gjennom mange år vært preget av vekst og styringsmessige endringer. Et stikkord er målstyring. Det innebærer mindre detaljstyring fra overordnede myndigheter, og lokal frihet innenfor gitte rammer. Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) har tilpasset seg utviklingen, og instituttlederne har fått økt myndighet og ansvar. Myndighet er knyttet til fullmakt fra rektor og dekan, og instituttlederne rapporterer oppover i linjen. Utviklingen rører ved en lang tradisjon hvor instituttlederne har hentet legitimitet fra kollegene, og hatt rollen som de vitenskapelige ansattes fremste representant. Analysen er basert på intervjuer med 12 instituttledere ved NTNU. Instituttledernes rolleutøvelse er drøftet på bakgrunn av oppfatninger om handlingsrom for ledelse, spenninger og dilemmaer i instituttlederrollen og hvordan instituttlederne praktiserer ledelse. Instituttlederne ser at reformene innebærer at lederrollen får mer vekt på overordnede mål, og linjeorienterte styrings- og ledelsesstrukturer. Instituttlederne blir en del av linjeledelsen, og rollen som tillitsvalgt og talsmann for de ansatte tones ned. Intervjuene viser at instituttlederrollen er i endring. Den mest synlige endringen er imidlertid dreiningen i retning av en rolle som administrator og forvalter. Utviklingen skyldes mange forhold. Et styringsregime som stiller stor krav til rapportering og administrative prosesser. Uklar myndighets- og ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåer. Instituttledernes opplevelse av forankring og legitimitet i fag og blant kollegene. Men også at instituttlederne primært ser seg som forskere og lærere, og har en tendens til å vurdere instituttledelse som et sidespor. Ledelsesrommet for overordnet lederskap overlates i stor grad til kollegiet. Det forsterker utviklingen som fører instituttlederen inn i en styringsorientert ledelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleInstituttlederrollennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record