Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkelsen, Øyvind
dc.contributor.authorDamhaug, Marit Elisabeth Fors
dc.date.accessioned2015-10-06T07:43:37Z
dc.date.available2015-10-06T07:43:37Z
dc.date.created2014-12-10
dc.date.issued2014
dc.identifierntnudaim:12147
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2351946
dc.description.abstractI denne oppgaven presenteres resultater fra kartlegging av metaller, svovel og organisk materiale i jordprøver av humusrik overflatejord (humusjordprøver) og fra mineralrik dypere jord (mineraljordprøver). Hovedfokuset har vært å se på konsentrasjonen av kvikksølv i humusrik over-flatejord og sammenlikne med verdier fra tilsvarende undersøkelser utført på fastlandet i Norge. Gjennomsnittskonsentrasjonen av kvikksølv (0,109μg/g) avviker i liten grad fra verdier funnet i tilsvarende undersøkelser utført på fastlandet i Norge (0,14-0,20μg/g). Dette tyder på at det ikke akkumuleres mer Hg i arktiske områder enn i Norge. Det ble også utført kartlegging av andre metaller og av svovel, i både humusrik overflatejord og i mineralrik dypere jord. Gjennomsnittskonsentrasjonene i humusjord i Ny-Ålesund ble funnet til å være 2,30 for As, 14,1 for Pb, 0,479 for Cd, 0,109 for Hg, 9,64 for Cu, 68,6 for Zn, 13,9 for Cr, 9,46 for Ni, 260 for Mn, 8930 for Fe, 11800 for Al, og 1570 for S, hvor alle verdiene er oppgitt i μg/g. For mineraljorda ble gjennomsnittskonsentrasjonene funnet til å være 5,42 for As, 12,8 for Pb, 0,175 for Cd, 0,0222 for Hg, 16,5 for Cu, 59,1 for Zn, 40,4 for Cr, 22,3 for Ni, 27000 for Fe, 32400 for Al, 512 for Mn og 470 for S, hvor alle verdiene er oppgitt i μg/g, (Tabell 4.1). Konsentrasjonene ble sammenliknet med verdier fra tidligere studier utført i Ny-Ålesund, Svalbard. Det ble funnet at resultatene fra de tidligere studiene av Hg (0,28μg/g) var høyere enn konsentrasjonene funnet i denne studien. Dette antas å skyldes at mange av prøvene ble samlet i nærheten av antropogene kilder som bebyggelese og flystripe, mens det i denne studien ble besvisst tatt prøver for å unngå antropogen forurensning.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectLektorutdanning med master i realfag, Kjemi og biologi
dc.titleStudie av kvikksølv, svovel og naturlig organisk materiale i jord i Ny-Ålesund, Svalbard.
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber134


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record