• Utprøving av NIJOS’ landskapsregioner etter kulturhistoriske kriterier 

      Puschmann, Oskar; Skar, Birgitte (NIJOS-rapport;, Research report, 2003)
      En statistisk og geografisk analyse av sammenhengen og den geografiske spredning av forskjellige kulturminnekategorier i Vest-Agder viser interessant overlapp med NIJOS foreslåtte landskapsregioner. Dataene er hentet fra ...