• Kreativitetsfremmede verdier hos norske filmregissører 

      Aas, Glenn Robert (Master thesis, 2010)
      Filmregi er et svært kreativt og omfattende yrke på mange måter. Dette ble utgangspunktet for en empirisk studie av norske filmregissører med temaet motivasjon i regiyrket. Det ble lagt vekt på det kvalitative forskningsintervjuet ...