• Sosiologiens kjønnsmønstre: Om kvalitet, perspektiv og tradisjon 

      Aarskog, Rebekka Sofie Sætre (Master thesis, 2020)
      Denne studiens formål er å få innsikt i kjønnsmønstre i pensumlitteraturen på sosiologistudier ved de fire «gamle» norske universitetene. Studien tar for seg rammene for emneansvarliges arbeidsprosesser, og hvordan valg ...