• Implementering av Helseplattformen ved St.Olavs Hospital 

      Aarrestad, Nora Lian (Master thesis, 2023)
      Fremveksten og utviklingen digital teknologi har satt fart på nye arbeidsmetoder innen den norske helsesektoren. St.Olavs Hospital er i gang med utnyttelsen av digital teknologi og har startet implementeringen av et nytt ...