• Informasjonsoverbelastning i epostkanalen 

      Aalberg, Maja Sjøvold (Master thesis, 2020)
      Vi lever i en verden hvor vi konstant mottar store mengder informasjon. Dette kan resultere i at vi får problemer med å inkludere all den informasjonen vi trenger for å løse problemer, ta beslutninger eller tilegne oss ...