• Kroppsøvingslærerstudenten 

      Aalberg, Henrik Sjøvold (Master thesis, 2021)
      Dette masterprosjektet tar sikte på å bli bedre kjent med de som studerer til å bli fremtidens kroppsøvingslærere, og undersøke det forskningslitteraturen omtaler som idrettshabitus hos kroppsøvingslærerstudenter. Prosjektet ...