• Healthy organizational change (HOC) framework 

   Martinsen, Finn Nikos Lambrineas (Master thesis, 2013)
   Oppgaven hadde som hensikt å undersøke hvordan individuelle forskjeller i psykologisk kapital, i samspill med en sunn omstillingsprosess, spiller inn på hvordan ansatte opplever stress - målt med Psychological Capital ...
  • Omstillingsprosesser i Blue Maritime Cluster 

   Johannessen, Emil Røthe (Master thesis, 2017)
   Oppgaven har til hensikt å undersøke hvordan bedrifter i klyngen Blue Maritime Cluster påvirkes av omstillingsprosesser etter fallet i oljepris i 2014. Oppgaven vil også ta høyde for hvordan bedrifters omstillingsprosesser ...