• Deltakeres opplevelser av mentaliseringsbasert gruppeterapi 

      Kværner, Hanna-Emilie (Master thesis, 2018)
      Flere studier støtter mentaliseringsbasert terapi (MBT) som en virkningsfull behandling for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Denne behandlingsformen tilbys som kombinasjonsterapi med individualterapi, ...