• Skikkethet i helsesektoren 

      Due, Ingrid (Master thesis, 2011)
      Temaet er skikkethet i helsesektoren. Formålet med undersøkelsen var å få innblikk i hvilke tanker og erfaringer lærere har om skikkethet i utdanning av helsefagarbeidere, og hvilke erfaringer de hadde rundt læring og ...