• Barn i barnebolig - hverdagsliv og trivsel: En observasjonsstudie 

      Fylkesnes, Ingunn (Master thesis, 2014)
      Funksjonshemmede barn som bor i barnebolig representerer en gruppe mennesker som i Norge ikke har kommet til orde i forhold til hvordan de opplever sin hverdag. Tidligere forskning har hentet informasjon fra foresatte, ...