• Mental health symptoms during the first months of the COVID-19 outbreak in Norway: A cross-sectional survey study 

   Hagen, Kristen; Solem, Stian; Stavrum, Anne-Kristin Støbakk; Eid, Jarle; Kvale, Gerd; Samdal, Oddrun; Hellard, Stephanie Francoise Claire Le (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background: The COVID-19 pandemic has led to major social and economic changes that could impact public mental health. The main aim of the current study was to investigate mental health in Norway during the COVID-19 outbreak ...
  • Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen (SPIS) 

   Løhre, Audhild; Grimsmo, Anders (Research report, 2015)
   Evalueringsprosjektet SPIS – "Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen" studerer i første rekke prosesser i samhandlingsreformen, men også resultater. Med utgangspunkt i mål og rammedokumentet for EVASAM, har prosjektet ...