• IKT-baserte verktøy som hjelpemiddel for dyslektikere i grunnskolen 

      Borkamo, Ragnhild (Master thesis, 2013)
      Gjennom mange år har vi jobbet sammen med elever som har dysleksi. Dette har vi både gjort som lærere og gjennom språklig utredningsarbeid. I tillegg har vi hatt veilederrolle relatert til tiltak for elever med dysleksi. ...