• Aspekt som analytisk tilnærming til utforskende elevtekster 

      Dagsland, Sindre (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Når elever blir bedt om å utforske noe i en skriveoppgave kommer det til syne en spenning mellom det utforskende som prosess eller produkt: En utforskende tekst (som tekstlig produkt) og en utforskende aktivitet (prosess) ...