• Normalisering, Risiko og Skyld blant Ressurssterke Cannabisbrukere 

      Schwartz, Hege (Master thesis, 2017)
      Denne masteroppgaven bygger på empiri fra et feltarbeid blant voksne, ressurssterke personer som bruker cannabis i Norge, våren 2016. Informantene bor spredt rundt i Norge, men selve møtene med dem fant sted i Trondheim ...