• Læreres opplevelse av profesjonalitet i en prestasjonsorientert skole. 

      Ystad, Kristine Magdalene (Master thesis, 2020)
      Skolen er stadig under utvikling, og det er mange som har noe å si om skolen da de fleste har vært gjennom systemet selv. Gjennom de siste 30 årene har skolen vært under flere reformer og nye styringsdokumenter har kommet ...