• Strukturell bevissthet i telling og subitizing. 

      Gaarden, Julie Svensen (Master thesis, 2020)
      Sammendrag Denne masteroppgaven har fått navnet: Strukturell bevissthet i telling og subitizing. Hensikten med oppgaven er å undersøke hvilket fokus elever på første og andre trinn har på struktur i oppgaver som dreier ...