• Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste 

   Bratterud, Åse; Emilsen, Kari (Research report, 2013)
   Prosjektet "Barnehagen som barneverntiltak" har hatt som hovedmål å belyse hva som gjør barnehagen til et kvalitativt godt og målrettet forebyggende tiltak for barn og deres familier. Prosjektet ble gjennomført som et ...
  • Helsehjelp til barn i barnevernet - Behov, barrierer og helsetjenestebruk 

   Ådnanes, Marian; Westby, Lena Catherine Lossius; Kaspersen, Silje Lill; Krane, Vibeke; Sommer, Mona; Kaasbøll, Jannike; Bruteig, Rebekka; Halvorsen, Thomas; Thoresen, Stian; Paulsen, Veronika (SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-);, Research report, 2024)
   Hovedmålet med rapporten er å undersøke om barn og unge som enten er i barnevernsinstitusjon, i fosterhjem eller som får tiltak i hjemmet, får den helsehjelpen de trenger. Dette undersøkes i tre delprosjekter. I rapportens ...
  • Helsetjenester i barnevernsinstitusjoner 

   Kaasbøll, Jannike; Aanonli, Anne Karen (Research report, 2016)
  • Resultater fra forskningsprosjektet Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner. 

   Kayed, Nanna Sønnichsen; Jozefiak, Thomas; Rimehaug, Tormod; Tjelflaat, Torill; Brubakk, Ann-Mari; Wichstrøm, Lars (Research report, 2015-03)
   Det foreligger svært lite norsk forskning om psykisk helse hos ungdommer i barneverninstitusjoner. For å bøte på denne kunnskapsmangelen ble forskningsprosjektet «Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner» ...