• Webløsning for kommunale klima- og energiplaner 

      Kaas, Carl Waaler (Master thesis, 2010)
      Potensialet for klimagassreduksjoner gjennom lokalt initierte tiltak er beregnet å være mellom 2,5 og 8 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. Dette utgjør 15 til 50 % av Norges mål for innenlands utslippsreduksjon, ...