• Utvikling og evaluering av ulike mobile, lokasjonsbaserte tjenester 

      Ibrahim, Mukhtar Ahmed (Master thesis, 2008)
      Siden forskningsprosjektet Trådløse Trondheim ble startet og store deler av midtbyen ble dekket av trådløse nettverk, ble det satt i gang både forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter. I denne rapporten ser vi på ...