• Real-time Corrosion Detection With Continuous Deep Learning 

      Aagaard, Fredrik Veidahl (Master thesis, 2020)
      Korrosjon er en av de vanligste skadene i laste- og ballasttanker i skip. Inspeksjonsprossesen som blir utført idag for å oppdage korrosjon er ikke bare knyttet til en høy pris, men den setter også inspektørene i fare. ...