• Fiskebestanden i Selbusjøen i år 2000 - 27 år etter Mysisutsettingen 

      Langeland, A.; Jørgensen, F.; Kjøsnes, A. J.; Kvam, J.; Aasen, O. M. (Report, 2001)
      Det er gjennomført en fiskeribiologisk undersøkelse i Selbusjøen i år 2000, 27 år etter utsetting av Mysis relicta i 1973. Hensikten med undersøkelsen er å beskrive den fiskeribiologiske tilstand for bestandene av ørret, ...