• The Landscape Genomics of the Scandinavian Red Fox 

      Arntsen, Lina Gansmoe (Master thesis, 2022)
      Som følge av globale endringer i miljø og arealbruk har man sett endringer i økosystemer og ekspansjon i boreale arter. Landskapsgenomikk er et spirende fagfelt som kombinerer økologi og genetikk. I sammenheng med globale ...