• Opprettelsen av Reitgjerdet asyl i 1923 

      Øgaard, Inger Marie Sørum (Master thesis, 2015)
      Denne masteroppgaven har fokus på den politiske prosessen og den faglige debatten rundt omgjørelsen av Reitgjerdet, som gikk fra å være et pleiehjem for spedalske til å bli et sinnssykeasyl for vanskelige og kriminelle ...