• Omsorgens materialitet: trygghet, teknologi og alderdom 

      Tøndel, Gunhild (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Temaet for artikkelen er hvordan teknologi, omsorg og alderdom veves sammen, i en tid hvor samfunnets tro på teknologi og innovasjon dominerer. Kritiske perspektiv på teknologi i omsorg skisserer en fremtidig kontrollert ...