• Mikrohus i Norge 

      Johansen, Leif-Georg (Master thesis, 2019)
      I de siste årene er det observert en voksende bevegelse i samfunnet som ser på minimalismen som en form for motsvar til samtidens konsumersamfunn og bruk-og-kast-mentaliteten. Minimalismen ses på som en livsfilosofi der ...