• Samtalen om innvandrerne 

      Jensen, Nicolaj Møller (Master thesis, 2019)
      I denne masteroppgaven undersøker jeg hvilke holdninger unge hvite menn har til innvandring, og hvorvidt disse holdningene er forhandlingsbare gjennom dialog. Det empiriske grunnlaget i oppgaven er tre fokusgruppeintervjuer, ...