• Religiøs tildekking i en norsk kontekst 

      Amanda Isabell Valdes (Master thesis, 2019)
      Målet med denne oppgaven er å undersøke hvordan muslimske kvinner med religiøse hodeplagg fortolkes av sentrale aktører i norske mediedebatter og hvilke forståelsesmåter som kommer til uttrykk i disse fortolkningene. ...