• Sårbar, driftsstyrt, stor og sterk? 

      Helene Lirhus Bakken (Master thesis, 2019)
      I etterkant av #Metoo dannet det seg et veiskille: de som omfavnet #Metoo med entusiasme over at omfanget av seksuell trakassering endelig ble offentliggjort, og de som ikke kjente seg igjen i kampanjen. Dette utfoldet seg ...