• Kjendere og Liebhabere: Musikere og musikkliv i Bergen ca. 1750 - 1830 

      Selvik, Randi Margrete (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2005:221, Doctoral thesis, 2005)
      Avhandlingen dreier seg om musikere og musikkliv i Bergen fra midten av 1700-tallet til ca. 1830. I europeisk musikkliv var dette en periode med store endringer. Hensikten er å studere denne brytningstiden i Bergen med ...