• Inventarium: Medier og maskiner hos Henrich von Kleist 

      Jacobsen, Yngve Sandhei (Doctoral thesis, 2002)
      Litteraturen fra begynnelsen av 1800-tallet har ofte blitt lest som en ganske enkel flukt fra det moderne livets kompleksitet i retning av den skjønne kunsten, naturen og sjelen. Gjennom besjelingen av en ytre natur og ...