• Mellom stemme og skrift: En studie i Gunvor Hofmos versifikasjon 

      Furuseth, Sissel (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181, Doctoral thesis, 2003)
      Avhandlingen utforsker det poetiske mediets indre spenningsforhold mellom stemme og skrift slik dette manifesterer seg i Gunvor Hofmos (1921-95) lyrikk. Versifikasjonsfenomenet - lyrikksjangerens særlige karakteristikum - ...