• Undersøkelse av knutepunktskoler for hørselshemmede 

      Berge, Sigrid Slettebakk; Holm, Astri; Dons, Carl Fredrik; Ekeland, Jon (HiST ALT notat;5-2003, Working paper, 2003)
      Det Kongelige Utdannings- og Forskningsdepartement har gitt Læringssenteret oppdrag å undersøke knutepunktskolene for hørselshemmede elever på videregående nivå. Oppdraget ble formidlet videre til Høgskolen i Sør-Trøndelag, ...