• Livet i skyggene - Kvinner og makt i fantasylitteratur 

      Male, Stine Mari (Master thesis, 2015)
      Denne avhandlingen har tatt for seg og diskutert kvinners roller og forhold til makt i boken Song for Eirabu: Slaget på Vigrid (2009). I boken møter vi sterke kvinneskikkelser, som i et mannsdominert samfunn ender opp med ...