• I litteraturlaboratoriet. Didaktisk praksis for litterær kompetanse 

   Fodstad, Lars August; Myhre Thomassen, Maja (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Artikkelen undersøker i hvilken grad og på hvilke måter visse undervisningsaktiviteter legger til rette for utvikling av elevers utvikling av litterær kompetanse i norskfaget på videregående skole. Utgangspunktet er Sheridan ...
  • Juridisk literacy i skolen. Ikke-juristers lovtekstlesing og rettsanvendelse 

   Fjørtoft, Henning; Vatn, Gunhild Åm; Eriksen, Pia Farstad (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Lovtekster regulerer viktige samfunnsområder, og anvendes som verktøy for å utøve skjønn og ta avgjørelser i ulike virksomheter. Artikkelen undersøker hvordan opplæringslova (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa) ...