• Interaktivt multimedieprogramkonsept 

      Hermans, Øyvind; Aarre, Mia Helene; Andersson, Martin Brynildsrud (Bachelor thesis, 2010)
      I vårt prosjekt skal lages et nettsamfunn som skal ligge i bunn for en fjernsynssending. Alt av innholdet og materialet på denne nettsiden kan være aktuelt å ta i bruk på fjernsynssendingen. Vi ønsker å bruke så mange ...