• Kvalitetssikring av nettbasert kundedialog 

      Avila, Ruth Elizabeth Gjernes; Moen, May-Britt; Reidun, Svensson (Bachelor thesis, 2004)
      NORSK: Dagens situasjon krever stor fleksibilitet fra grafiske bedrifter. Kunden har ofte god kjennskap til bransjen og krever kortere leveringsfrister samt høy kvalitet. For å kunne sikre kundenes behov, må bedriftene ...