• Synergi, samspill mellom tre mediebedrifter 

      Johansen, Helge André Hille; Smith, Eirik dé Ferry (Bachelor thesis, 2008)
      NORSK: Det er her opprettet en problemstilling som tar sikte på å forbedre samarbeidet gjennom komplettering av teknologi, tjenester/produkter. Vi vil her se på den nødvendige teori som måtte ligge til grunn for et slikt ...