• Innføring av JDF : muligheter og krav 

      Bjørnback, Per-Erik; Eikeland, Hanne; Fjeld, Marit; Sørensen, Atle; Torgersen, Erik (Bachelor thesis, 2004)
      Prosjektet har blitt gjennomført etter ønske fra Hjemmet Mortensen Trykkeri, som har behov for et vurderingsgrunnlag mot sitt videre arbeid med JDF. Gruppen har gjort en kartlegging av bedriftens arbeidsflyt, som danner ...