• SimMap 

      Grønlund, Yngve; Kjær, Aileen; Moe, Rune (Bachelor thesis, 2006)
      NORSK: ”simMap” står for ”School Information Media Map”. Vår oppgave har vært å lage en kartsøkefunksjon og en ”virtuell vandring” for Høgskolen i Gjøvik. Denne kartfunksjonen har blitt utviklet for web. På søkefunksjonen ...