• netGIMP 

      Alexander, Kvam; Bjørn, Nyland; Bjørn, Reiten; Øystein, Huse (Bachelor thesis, 2001)
      netGIMP er internett verktøy for manipulasjon av bilder. Selve serverdelen av programmet er utviklet for GNU/ Linux plattformen. Klient delen skal derimot kunne kjøres på alle maskiner uavhengig av hvilke operativsystem ...